O tehnologie profitabilă!

Polityka

Personalna

WszystkieProdukty

Naszym głównym celem jest zapewnianie najwyższej jakości produktów usprawniających produkcje roślinną na całym świecie, dziś i w przyszłości. Równolegle angażujemy się w poprawę jakości życia naszych pracowników. Fitoplon to przede wszystkim ludzie. Wspaniałe, wyjątkowe jednostki zgrane w jeden team są podstawą naszego sukcesu. Promujemy środowisko pracy oparte na zaufaniu. Stąd ważnym wymiarem naszego zaangażowania na rzecz Zespołu jest Polityka dotycząca praw pracowniczych, która promuje nasze Cele, Wartości i Zasady, a także respektuje Międzynarodowe Standardy Pracy. Czujemy się wzajemnie odpowiedzialni za uczciwie i rzetelnie wykonywaną przez nas pracę; za wartość, którą razem wnosimy na rynek. Nasza firma jest zaangażowana w tworzenie środowiska pracy sprzyjającego otwartej komunikacji i wsparcia zarówno w dobrych, jak i w słabszych chwilach. Wszelkie nieetyczne i nieuprzejme zachowania są niezgodne z naszym kodeksem.

 

 

Jedność

Zawsze staramy się postępować właściwie. Jesteśmy wobec siebie szczerzy i prostolinijni. Działamy zgodnie z literą i duchem prawa. Przestrzegamy wartości i zasad firmy przy każdym działaniu i każdej decyzji. Kierujemy się uczciwością intelektualną.


Zarządzanie

Wszyscy jesteśmy liderami w zakresie naszej odpowiedzialności i staramy się osiągać jak najlepsze wyniki. Mamy jasną wizję tego, dokąd zmierzamy. Nasze zasoby skupiamy na osiąganiu celów i strategii przywództwa. Rozwijamy możliwości realizacji naszych strategii i eliminujemy bariery organizacyjne.


Mienie

Uważamy, że każdy z nas jest odpowiedzialny za sukces spółki, ulepszanie naszych systemów i pomaganie innym w poprawie ich efektywności. Każdy z nas poczuwa się do własności, traktuje majątek firmy jak swój własny i ma na uwadze długofalowy sukces firmy.


Umiłowanie sukcesu

Jesteśmy zdeterminowani, aby robić jak najlepiej to, co ma największe znaczenie. Jesteśmy szczerze zaangażowani w ciągłą poprawę obecnego stanu. Chcemy nieustannie się doskonalić i wygrywać na rynku.


Wiara

Szanujemy naszych współpracowników oraz naszych klientów i konsumentów więc traktujemy ich tak, jakbyśmy sami chcieli być traktowani. Mamy wzajemne zaufanie co do możliwości i zamiarów każdego z nas. Wierzymy, że najlepsza współpraca opiera się na zaufaniu.

 

 

 

Kluczowe zasady

 

Wszystkich darzymy szacunkiem

Wierzymy, że każdy może i pragnie wnieść swój pełny potencjał. Doceniamy różnice.
Inspirujemy i umożliwiamy naszym pracownikom spełnianie wysokich oczekiwań, standardów i ambitnych celów. Jesteśmy uczciwi wobec pracowników w odniesieniu do ich osiągnięć.


Interesy Spółki i osób fizycznych są nierozdzielne

Wierzymy, że uczciwe postępowanie zgodne z zasadami etyki biznesowej prowadzi do wspólnego sukcesu zarówno firmy, jak i każdego z nas. Łączy nas dążenie do osiągnięcia obopólnego sukcesu. Zachęcamy do posiadania akcji i zachowania, które jest godne ich właściciela.


W naszej pracy skupiamy się na określonych strategiach

Działamy w oparciu o jasno sformułowane i uzgodnione cele i strategie. Wykonujemy i prosimy tylko o taką pracę, która przynosi firmie wartość dodaną. W miarę możliwości upraszczamy, standaryzujemy i usprawniamy naszą bieżącą pracę.


Innowacje są podstawą naszego sukcesu

Przywiązujemy dużą wagę do nowych, istotnych innowacji nawozowo-rolniczych. Rzucamy wyzwanie konwencjom i na nowo odkrywamy sposoby prowadzenia działalności aby jeszcze lepiej doradzać klientowi

 

Cenimy sobie opanowanie

Wierzymy, że obowiązkiem każdego z nas jest nieustanne rozwijanie siebie i innych. Stymulujemy pracowników i oczekujemy od nich samorozwoju i doskonałości wykonawczej.


Staramy się być najlepsi

Staramy się być najlepsi we wszystkich obszarach spółki. W rygorystyczny sposób porównujemy nasze wyniki z najlepszymi zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz. Uczymy się zarówno na naszych błędach, jak i sukcesach.


Skupiamy się na sprawach zewnętrznych

Staramy się jak najlepiej zrozumieć naszych konsumentów i ich potrzeby.
Rozwijamy bliskie, wzajemnie produktywne relacje z naszymi klientami i dostawcami.

 

 

FITOPLON Sp. z o. o. - filială în București

 

Strada 3 Maya nr. 8/1
85-016 Bydgoszcz, POLONIA
NIP 967 144 34 34 04

Trimiteți-ne un email: office@fitoplon.ro

FITOPLON - o tehnologie profitabilă!

Aveți alte întrebări? Doriți să folosiți tehnologia noastră?

Apelați la: +48 698 999 533

© 2019-2023 Fitoplon     /     Design si implementare: houseofideas.pl